Om pojkarna

Om pojkarna

Här kan ni se och läsa om världens bästa pojkar. Vi har skrivit en kort presentation om dem alla. Vi har också gjort små intervjuer med dem alla där de själva fått svara på frågor. Vissa uppgifter i presentationerna stämmer inte alltid överens med pojkarnas svar på frågorna. Detta beror på olika saker, men framförallt på att Tanzania inte är så… byråkratiskt. Information finns inte registrerad på samma sätt som i Sverige och exempelvis en persons namn och ålder kan variera beroende på vem som frågar och varför. Våra uppgifter och presentationerna av dem är gjorda utifrån dessa förutsättningar.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved