Varför bara pojkar?

Varför bara pojkar?

Varför bara pojkar? Att Yasini Foundation hjälper just pojkar beror ursprungligen på en slump. Organisationen grundades efter Filippas arbete på ett barnhem med syfte att hjälpa just de barnen. Det barnhemmet var endast för pojkar. Det är alltså inte något principiellt ställningstagande att inte hjälpa flickor.

 

Vi skulle gärna hjälpa också tjejer. För närvarande har vi dock inte möjlighet. Vi har inte tillräcklig kunskap och inte heller resurserna som krävs. Att jobba för flickor i Mwanza innebär helt andra utmaningar. För att husera tjejer behöver man kunna erbjuda en högre standard än vad man behöver med killar, både för att de av fri vilja ska stanna och dessutom för att stat och myndigheter ställer högre krav. Mycket stor anledning till detta är stora problem med prostitution och sexuellt utnyttjande av flickor.

 

Mwantumu, flickan på bilden, är tidigare granne

till några av pojkarna. Hon har hem och familj.

Vi hjälpte vid ett tillfälle familjen att betala

Mwantumus skolavgift.

 

Copyright © All Rights Reserved