Historian bakom

Yasini och organisationens grundande

Yasini Foundation har sin grund i att Filippa Forsberg, organisationens grundare och ordförande, var nere och volontärarbetade på ett barnhem i Mwanza hösten 2010. Barnhemmet var mycket fattigt och även om föreståndarens vilja nog var god så räckte inte resurserna till. År 2011 kastades fyra barn ut från barnhemmet efter att de tagit majs från grannarna. Två av barnen var då sjuåriga Yasini och åttaåriga bror Sereman. Bröderna skickades till det hem de två år tidigare blivit hämtade ifrån på grund av de fattiga förhållandena. Att pojkarna så småning om skulle ha hamnat på gatan var inte osannolikt. Filippa placerade då Yasini och Sereman på internatskola. För att få hjälp med att göra det möjligt för pojkarna att fortsätta gå på skolan grundade Filippa Yasini Foundation. Yasini och Sereman är kärnan i organisationen och att deras barndom, uppväxt och utbildning är vårt första mål.

 

Efter att Yasini Foundation hade grundats fortsatte förhållandena på barnhemmet att utvecklas i negativ riktning. Andra barn rymde därifrån och ytterligare andra fick inte bo kvar. År 2013 stängde slutligen myndigheterna ned barnhemmet på grund av missförhållanden. De barn som har haft möjlighet har flyttat tillbaka till familj och släkt. Vi har gjort vårt bästa för att ta hand om resterande. Vi har jobbat för att pojkarna ska få gå i skola och för att hålla dem borta från livet gatan. Deras behov och våra möjligheter har varit styrande för konkrekta lösningar som sett olika ut i olika situationer. Sedan år 2016 jobbar vi framför allt med internatskolor.

Copyright © All Rights Reserved