Vem är Yasini?

Vem är Yasini?

Yasini är den yngsta pojken vi hjälper. Han var också den första pojken organisationen började hjälpa. Våren 2011, snart efter att Filippa åkt hem till Sverige, slängdes fyra pojkar ut från barnhemmet enligt föreståndaren utsago för att de hade misskött sig. En av dessa var (då) sjuåriga Yasini och hans bror Sereman. Bröderna skickades till det hem de två år tidigare blivit hämtade ifrån på grund av de usla förhållandena. Att pojkarna så småning om skulle ha hamnat på gatan var inte osannolikt. I stället placerade Filippa Yasini och Sereman på internatskola. För att få hjälp med att göra det möjligt för pojkarna att fortsätta gå på skolan grundade Filippa Yasini Foundation. Yasini och Sereman är kärnan i organisationen och att deras barndom, uppväxt och utbildning är vårt första mål.

Copyright © All Rights Reserved